Să cântăm Domnului. Carte de cântări a Oastei Domnului (roșu)

0 opinii / Scrie o opinie

  • Pret: 35,00 lei

  • Cod produs: 009111
  • Stoc: Stoc epuizat
Anunță-mă când revine în stoc
Adaugă in Wishlist
Descriere

Carte de cantari a Oastei Domnului

Editia a XV-a

NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI A X-a

Prezenta ediţie a cărţii «Să cântăm Domnului» cuprinde un număr de o mie cincizeci de cântări - o expresie a evlaviei creştine a credincioşilor laici din Biserica Ortodoxă, înrolaţi în Mişcarea de trezire şi înnoire spirituală «Oastea Domnului».

Ediţia de faţă, asemeni celorlalte apărute până acum, se deschide cu un grupaj de cântări bisericeşti frecvent folosite în slujbele de cult, precum şi la marile praznice creştineşti din cursul anului liturgic. Aceste cântări - flori ale sensibilităţii creştine laice - umplu golul existent între „Hristos a înviat!" şi „Lerui-ler", permanentizând şi prin cântare, care este o necesitate a sufletului omenesc, contactul cu Dumnezeul lisus Hristos înomenit, răstignit şi înviat pentru noi şi pentru mântuirea noastră.

Cele mai multe texte ale cântărilor din prezenta ediţie, ca de altfel şi cele din ediţiile anterioare, apărute după 1990, aparţin poetului Tralan Dorz, pe drept cuvânt numit „psalmistul Oastei“. Textele aparţinând unor autori publicaţi în cărţile de cântări de până în 1947 au fost refăcute tot de Traian Dorz, pentru a înlătura unele forme lexicale învechite şi unele imperfecţiuni de construcţie a versului. Conţinutul de idei al acestora a rămas însă neschimbat.

Cât despre autorii melodiilor, ei aparţin, în majoritatea lor, poporului, asemeni autorilor doinelor şi baladelor populare. Ideea aceasta este exprimată cu mult adevăr de editorii loan Marini şi Traian Dorz în prefaţa pe care au semnat-o la volumul «Să cântăm Domnului» apărut în 1940: „Ştim că imnurile noastre (...) sunt cântări simple, multe din ele - poezii şi melodii, şi chiar notaţia - fiind făcute de oameni din popor, fără cultură poetică şi muzicală. Dar ele sunt un rod al harului, al credinţei şi al întoarcerii la Dumnezeu, de aceea mişcă sufletele, înduplecându-le să se întoarcă din calea păcatului şi să-L primească pe Mântuitorul“.

Mulţi se vor întreba de ce nu apar numele autorilor textelor şi cele ale compozitorilor. Forma actuală a cărţii, stadiul ei de dezvoltare îi dau caracterul unei opere colective, al cărei Unic Autor este considerat a fi Duhul Sfânt. El a lucrat, prin anumiţi oameni dăruiţi cu harul creării versurilor sau melodiilor. Unii dintre aceştia, ca: poeţii loan Marini, loan Tudusciuc, Traian Dorz, sau compozitorii: lulius Igna, Cornel Rusu, Nicolae Cioran etc. au ajuns în Patria Cerească şi-L preamăresc pe Dumnezeu în rândul Bisericii Biruitoare. Alţii sunt încă în viaţă şi, retraşi în smerenia lor sfântă, preferă anonimatul, punând toată lucrarea lor pe seama Duhului Sfânt.

Datorită suflului viu şi înnoitor al Oastei Domnului, în ea, crearea de muzică şi poezie a fost şi este perpetuă, aceasta constituind, atât pentru creatori, cât şi pentru receptori, un adevărat mod de existenţă care este parte integrantă din fiinţa acestei Mişcări, de la începuturile ei şi până azi. Tocmai de aceea se impune necesitatea stringentă a publicării ultimelor producţii de acest gen, prin apariţia ediţiei de faţă.

Dorim din toată inima ca această carte să fie un ajutor preţios tuturor acelora care vor să-L laude pe Dumnezeu prin cântec, însuşindu-şi, şi pe această cale, comoara de idei şi simţiri pe care, de aproape două mii de ani, Biserica lui Hristos o pune înaintea tuturor celor care vor să-şi câştige mântuirea.

Iar până când Domnul va rândui să cântăm aceste imnuri, mai cu adevărat, spre Slava Sa veşnică, în marele Cor al celor răscumpăraţi, să începem să le învăţăm încă de aici, din această vale a plângerii!

Slăvit să fie Domnul!

Sibiu, la învierea Domnului - 2006

Editura

Mai mult
Produse asemănătoare