Comentariul biblic al credinciosului - Noul Testament

0 opinii / Scrie o opinie

  • Pret: 150,00 lei

  • Cod produs: 001317
  • Stoc: În stoc
  • Autor:  William MacDonald
Adaugă la favorite
Descriere

La vârsta de 30 de ani, William MacDonald și-a propus să elaboreze un comentariu care să explice, verset cu verset, întreg Noul Testament. A urmat apoi elaborarea comentariului asupra Vechiului Testament.  Ambele comentarii constituie împlinirea acelui țel, cât și rodul unui studiu intensiv al Bibliei de peste patru decenii. Intenția avută în vedere de autor nu este doar de a oferi cunoștințe, ci și de a scoate în evidență măreția persoanei și lucrării Domnului Isus Cristos. Autorul nu evită pasajele dificile din Biblie, ca și când acestea n-ar exista, ci le abordează într-un mod deschis. Acolo unde sunt posibile multiple interpretări, ele sunt prezentate cititorului, autorul optând pentru cea pe care o consideră mai scripturală. Este un comentariu ușor de citit.

Cuprins:

Prefaţa autorului
Precizare
Introducerea redactorului
Abrevieri
Transliteraţia

INTRODUCERE LA NOUL TESTAMENT
INTRODUCERE LA EVANGHELII

Matei
- Împărăţia cerurilor
- Evanghelia
- Relaţia credinciosului cu legea
- Divorţul şi recăsătoria
- Postul
- Sabatul

Marcu
Luca
Ioan
Faptele Apostolilor
- Rugăciunea în cartea Faptele Apostolilor
- Biserica din case şi organizaţiile parabisericeşti
- Creştinul şi stăpânirea
- Botezul credinciosului
- Misiunea aşa-numiţilor "oameni laici"
- Strategia misionară
- Autonomia bisericii locale
- Călăuzirea divină
- Minunile
- Amvoane neconvenţionale
- Mesajul Faptelor Apostolilor

Romani
- Păgânii necâştigaţi
- Păcatul
- Suveranitatea divină şi responsabilitatea omului

1 Corinteni
2 Corinteni
Galateni
- Legalismul

Efeseni
- Alegerea divină

Filipeni
Coloseni
- Reconcilierea
- Familia creştină

1 Tesaloniceni
- Venirea Domnului
- Indicii că trăim vremurile din urmă
- Sfinţirea

2 Tesaloniceni
- Răpirea şi revelaţia
- Răpirea Bisericii

INTRODUCERE LA EPISTOLELE PASTORALE
1 Timotei
2 Timotei
Tit
- Presbiterii
- Creştinul şi lumea aceasta

Filimon
Evrei
- Apostazia
- Mesajul epistolei către Evrei pentru epoca actuală

Iacov
- Cele zece porunci
- Vindecarea divină

1 Petru
- Îmbrăcămintea creştină
- Botezul

2 Petru
1 Ioan
- Păcatul care duce la moarte

2 Ioan
3 Ioan
Iuda
Apocalipsa
BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

Număr de pagini: 1209

Mai mult
Produse asemănătoare
Produse de același autor