În luptă cu gândurile. Despre cele opt gânduri ale răutății și Replici împotriva lor

0 opinii / Scrie o opinie

  • Pret: 25,00 lei

  • Cod produs: 008643
  • Stoc: Stoc epuizat
  • Autor:  Evagrie Ponticul
Anunță-mă când revine în stoc
Adaugă la favorite
Descriere

Început odată cu retragerea în 273 în deșert a lui Antonie cel Mare, monahismul egiptean e una din cele mai formidabile aventuri spirituale din istoria umanității. Izolați de lume, de lucruri și de oameni, asceții descoperă că rădăcina ultimă a păcatului cu fapta stă înăuntrul minții lor, în gândurile pătimașe insuflate de demoni; ele împiedică mintea de la rugăciune, contemplare și vederea lui Dumnezeu. Trecând prin experiența aspră a ispitelor, monahii devin specialiști în războiul nevăzut cu gândurile și demonii.

Experiența ascetică a părinților pustiei a fost sistematizată în mod strălucit de avva Evagrie Ponticul († 399). În scrierile cuprinse în volumul de față — și traduse pentru prima dată în limba română — el oferă atât catalogul principalelor opt gânduri demonice care-l chinuie pe om, cât și remediile lor ascetice în pagini antologice de psihologie și demonologie ascetică. La acestea se adaugă un unic în felul lui manual-arsenal practic de combatere a sugestiilor gândurilor demonice sub forma a 498 de citate biblice prin care mintea poate replica diverselor ispite după modelul Mântuitorului în deșertul Karantaniei.

Într-o epocă a tiraniei mediilor și tentațiilor virtuale, actualitatea lecțiilor ascetice ale acestor scrieri fundamentale pentru orice creștin duhovnicesc se impune cu o evidență care nu mai are nevoie de nici o demonstrație.


Cuprins:

Avva Evagrie Ponticul şi luptele războiului ascetic împotriva gândurilor şi a demonilor (diac. Ioan I. Icăjr)............................ 5

Despre cele opt gânduri

Introducere (ierom. Gabrirl Bunge)............. 37

NOUA RĂUTĂŢI ŞI NOUA VIRTUŢI ÎN DESCRIERI CONTRASTIVE ...................... 57

(Prolog] ................................. 57

I.    A. Lăcomia pântecelui...................... 58

B. Înfrânarea............................. 58

II.    A. Desfrânarea ............................ 59

B. Cuminţenia ............................ 59

III.    A. Iubirea de arginţi...................... 59

B. Neagoniseala........................... 59

IV.    A. întristarea............................. 60

B. Bucuria ............................... 60

V.    A. Mânia .................................. 60

B. Îndelungă-răbdarea..................... 60

VI.    A. Akedia................................... 60

B. Răbdarea................................ 61

VII.    A. Slava deşartă........................... 61

B. Lipsa de slavă deşartă.................. 61

VIII.    A. Invidia............................ 61

B. Lipsa de invidie........................ 62

IX.    A. Mândria ............................... 62

B. Smerita-cugetare ....................... 62

DESPRE CELE OPT GÂNDURI.......................... 63

I.    Despre lăcomia pântecelui................... 65

II.    Despre desfrânare........................... 72

III.    Despre iubirea de arginţi................... 78

IV.    Despre mânie ............................... 82

V.    Despre întristare........................... 87

VI.    Despre akedie .............................. 92

VII.    Despre slava deşartă....................... 96

VIII.    Despre mândrie .......................... 100

Despre cele opt gânduri şi lupta împotriva lor

Tratatul practic 6-33

Comentat de părintele Gabriel Bunge ............ 109

Despre cele opt gânduri......................... 110

Cele opt gânduri (6)......................... 111

Lăcomia pântecelui (7) ...................... 114

Desfrânarea (8).............................. 116

Iubirea de arginţi (9) ...................... 118

Întristarea (10) ............................ 120

Mânia (11).................................. 123

Akedia (12)................................. 126

Slava deşartă (13) ......................... 129

Mândria (14)................................ 132

Remediile celor opt gânduri ................... 134

Remediile generale ale celor trei părţi

ale sufletului (15) ........................ 135

Remediul lăcomiei pântecelui (16) .......... 139

Remediul desfrânării (17)................... 141

Remediul iubirii de arginţi (18) ........... 143

Remediul întristării (19)................... 145

Remediul mâniei (20-26)..................... 146

Remediul akediei (27-29).................... 156

Remediul slavei deşarte (30-32) ............ 161

Remediul mândriei (33) ..................... 167

Antireticul sau replicile împotriva celor opt gânduri

Introducere (ierom. Gabriel Bunge)............. 171

Comentariu spiritual la Prolog

(ierom. Gabriel Bunge) ........................ 183

ANTIRETICUL SAU REPLICILE ÎMPOTRIVA CELOR OPT GÂNDURI 215

[Prolog] ................................ 217

I.    Împotriva gândurilor lăcomiei pântecelui .. 221

II.    Împotriva gândurilor desfrânării ......... 237

III.   Împotriva gândurilor iubirii de arginţi .... 253

IV.    Împotriva gândurilor demonului întristării 267

V.    Împotriva gândurilor demonului mâniei... 285

VI.    Împotriva gândurilor demonului akediei .. 299

VII.    Împotriva gândurilor demonului slavei deşarte 313

VIII.    Împotriva gândurilor blestemate ale mândriei 324

Indicele textelor biblice utilizate în Antirrhetikos ... 339

Anexe

Reflecţiile lui Evagrie............................ 351

O polemică împotriva metodei replicilor

(Despre cum se cuvine să se şadă în chilie şi despre contemplare prin întrebări şi răspunsuri).......... 359

Prescurtări şi bibliografic........................ 365


Mai mult
Produse asemănătoare